Bidrag barn & ungdomar

Barn upp till 7 år får glasen gratis, det som krävs är en rekvisition från ögonläkare.
Barn 8-19 år får ett bidrag på 800 kr vid behov av glasögon.

Kontakta oss